piątek, 14 marca 2014

1. Gromada Toruńska

7 marca odbyła się pierwsza zbiórka toruńskiej Gromady wilczków. Przybyło 5-ciu kandydatów do Gromady. Poszliśmy do dżungli w lasach Seeonee, spotkaliśmy Bagheerę, nauczyliśmy się kilku piosenek, dowiedzieliśmy się, że Baloo wyruszył na zwiady za Wajngangę i czekamy na jego powrót... Wszystkim kandydatom się podobało i obiecali przyprowadzić kolegów na kolejne zbiórki.