Pierwoszyno

Do zastępu dołączył nowy kandydat - Bartek. Zastęp w zasadzie co tydzień robi kolejne zbiórki. W ostatnim cyklu harcerze zrobili sanki (choć za bardzo się nie przydały ;) i sprzedali zamówione kalendarze. Wprawdzie II Cykl należał do Szerszenia, ale w pierwszym ex-eaquo z Szerszeniem zajęli I miejsce!

SZ 93 Wilk postanowił wziąć udział w Wielkiej Grze Eurojamowej. Spokojnie może pracować nad tym wyzwaniem, ponieważ skład zastępu jest stabilny - znów jest siedem osób. Adam stwierdził, że realizacją wyczynu na pierwszy cykl, czyli zbudowaniem pieca i upieczeniem chleba nie ma się co chwalić. Aczkolwiek zastęp regularnie pracuje nad zadaniami na cykl. Zdecydowali się również zamówić 120 kalendarzy, które chcą rozprowadzić.


Na obóz do Lipinek wybrało się 4 harcerzy z Wilka, pod dowództwem Adama od początku wzięli się ostro do pracy. Jako jedni z pierwszych postawili platformę. Adam z Kordianem podczas obozu
wybrali się na rajd na wywiadowcę, który skończył się przedwcześnie z powodu papryki, ale został im zaliczony. Tak więc w Pierwoszynie mamy pierwszego wywiadowcę!
W wielu grach i konkurencjach SZ 93 Wilk był w czołówce, ale to, co najważniejsze - postawa zastępu była praktycznie bez zarzutu. Dlatego też SZ 93 Wilk został uznany ZASTĘPEM OBOZU 2013! I jak to określił zastępowy - "najkozaczniejsza" wstążka trafiła na północ!

Początek obozu w Lipinkach i...dwie kolejne wstążki dla Wilka! Pierwsza za wygranie Cyklu III, druga - za ZWYCIĘSTWO W 11 ROKU DZIAŁANIA PUSZCZY!

Wilk z dużą starannością realizuje kolejne zadania, pokazując, że przy dobrej organizacji, samodzielny
zastęp może dobrze działać. Na biwak do Starego Krakowa wybrało się 5-ciu harcerzy z Wilka. Nad niektórymi aspektami muszą jeszcze popracować, ale mogą być przykładem dla innych zastępów. Dlatego też SZ 93 Wilk wygrał biwak w Starym Krakowie, który odbył się w dniach 26-28 kwietnia 2013 roku.

SZ 93 Wilk wygrał wstążkę za Cykl II roku 11 :)


26-go stycznia 2013 roku odbyło się spóźnione "spotkanie opłatkowe" Gośćmi byli rodzice, SZ Bóbr oraz Ojciec Bertold. Odbył się konkurs kolęd, jury przyznało pierwszą nagrodę zespołowi "Pierwoszyno". Jednak jak zawsze - zwycięzcami są wszyscy uczestnicy!

W grudniu 2012 roku, SZ 93 Wilk zabrał się za budowę nowej "harcówki". Tym razem w Mechelinkach. Po każdej zbiórce projekt zbliża się ku końcowi. 

14.11.2012 r. Po lekkim zimowym śnie - próba obudzenia Wilka :) Byliśmy na Mszy Świętej, odbyło się spotkanie dla rodziców. Pan Dariusz podjął się funkcji SZczepowego, natomiast Marcin i Łukasz podjęli się utworzenia drugiego zastępu w Pierwoszynie (jako, że historia SZ Żubr zakończyła się, zanim tak naprawdę się zaczęła). Zastępy mają zamiar rozprowadzić 200 kalendarzy :)

Do Soczewki na obóz wybrało się 7-miu harcerzy z Wilka. Sześciu z nich (Robert, Mikołaj, Daniel, Kordian, Kuba i Przemek) złożyło Przyrzeczenie Harcerskie, zaliczając wszystkie zadania. Pierwszy sprawdzian więc za nimi. Wytrwali! I to jest najważniejsze. SZ 93 Wilk zdobył wstążkę za olimpiadę :)

Krótka relacja od Adama - na blogu Wilka


Pierwsza dłuuuuga podróż! SZ 93 Wilk oraz Adam i Marcin z SZ Żubr wzięli udział w Wielkich Harcach Majowych w Czersku! Byli to jedyni przedstawiciele Pomorza na Harcach. Przybyli oni do Czerska, aby wspomóc księcia Jeremiego Wiśniowieckiego w walce przeciw Kozakom! Wyprawa zakończyła się sukcesem! Tatarzy odstąpili, a Adam złożył Przyrzeczenie Harcerskie, dołączając do wielkiej rodziny harcerskiej. Przygody SZ 93 Wilk można odtąd śledzić na ich blogu - www.szwilk.blogspot.com

SZ 93 Wilk wygrał wstążkę za Cykl III :)

W dniach 30 marca-1 kwietnia odbył się pierwszy biwak zastępów z Pierwoszyna. SZ Wilk spełnił wszystkie wymagania, aby zostać uznanym. Zastęp otrzymał numer 93! Odbyło się mianowanie Adama na zastępowego oraz Przysięgi Wierności 7 kandydatów (Kuba, Przemek, Kordian, Mikołaj, Bartek, Daniel i Robert). SZ Żubr niestety nie spełnił wymagań, więc odbyło się jedynie mianowanie Karola na zastępowego. Biwak wygrał SZ 93 Wilk, zdobywając swą pierwszą wstążkę.


Na dzień dzisiejszy, wiele osób zainteresowało się skautingiem... Największy ból to.... brak szefów... To nasz podstawowy cel na Trójmiasto - znaleźć dorosłych, którzy byliby chętni podjąć służbę.

Obecnie działają dwa zastępy w Pierwoszynie (przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego - www.parafiapierwoszyno.pl) - SZ Wilk oraz SZ Żubr. Zastępowym Wilka jest Adam, zastępowym Żubra Karol. Oba zastępy liczą obecnie po 9 osób, a chętnych jest jeszcze więcej. Mam nadzieję, że nie jest to stan chwilowy... Michał dostał zadanie stworzenia tam trzeciego zastępu.

W Sopocie są kandydaci w parafii Zesłania Ducha Świętego, ul.Kujawska 52 (www.misjonarze.sopot.pl). Póki co szukamy kolejnych, by na wiosnę mógł powstać zastęp.

W Gdańsku natomiast kandydaci mieszkają na Ujeścisku - parafia św. Ojca Pio (parafiapio.pl). Na pierwszym spotkaniu było ponad 10 osób, zobaczymy, co z tego wyjdzie...