środa, 18 grudnia 2013

W dniach 30 listopada - 1 grudnia, odbyło się Forum Młodych 2013. Forum Młodych, organizowane już po raz dziewiąty od 2003 r., to cykl wykładów połączony z zabawą andrzejkową, adresowany do młodzieży licealnej oraz studenckiej, jak również wszystkich młodych duchem. Wydarzenie gromadzi co roku skautowych animatorów lokalnych wspólnot wychowawczych, lecz jest otwarte także dla ludzi niezrzeszonych w Skautach Europy. Celem konferencji jest poszerzenie horyzontów intelektualnych oraz duchowych uczestników, motywowanie do rozwoju osobistego, zachęcenie do służby na rzecz wspólnoty społecznej, promowanie patriotyzmu i dobrych życiowych wzorców oraz postaw. Forum Młodych ma pomóc młodym ludziom w dokonaniu życiowych wyborów, które uwzględniać będą zarówno ambitne cele osobiste, jak i dobro wspólne. (Z Torunia byli: Kasia, Oliwia, Dominika, Jasiek, Łukasz, Kuba, Szymon i Rafał).
W tym roku miejscem spotkania był gmach główny Politechniki Warszawskiej. Jak zawsze dopisali ciekawi goście, którzy poruszyli wiele ważnych tematów, dotyczących kształtowania własnego życia oraz rozumienia otaczającego świata. W spotkaniu wzięło udział około sześćset osób. Do tej liczby należy dodać 1600 osób, które uczestniczyło w Forum za pośrednictwem internetu (w tym roku, po raz pierwszy, Forum Młodych można było oglądać na żywo za pośrednictwem tego medium). Wykłady są nadal dostępne tutaj.
Spotkanie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela.
Cykl konferencji zaczął wykład Mateusza Morawieckiego pt.: „Stery życia zawodowego", w którym prezes Banku Zachodniego WBK, jednego z największych polskich banków, opowiadał nie tylko o tym, jak pracować nad swoim rozwojem osobistym, ale również dlaczego ważna jest troska o Ojczyznę i dobro wspólne. Podczas kolejnego wykładu siostra Michaela Pawlik dzieliła się swoim doświadczeniem pracy w Indiach i tym, jak unikalne i piękne jest chrześcijaństwo, z którego zasad płynie poczucie godności i równości wszystkich ludzi, czego nie ma w hinduizmie.
Popołudniowa część pierwszego dnia Forum rozpoczęła się od świadectwa Tima Guénarda, który opowiedział o swojej niełatwej drodze życia i odnalezieniu na niej Boga. Tim Guénard był gościem, zastępującym prof. Witolda Kieżuna, który z powodu hospitalizacji był zmuszony odmówić udziału w Konferencji. Kolejnym gościem był Damian Żurawski, który dzielił się swoim doświadczeniem organizowania teatru ewangelizacyjnego, podróży na rowerze z Rzymu do Pekinu oraz projekcie realizacji serialu oraz zachęcał do maksymalnego wykorzystania z daru, jaki otrzymaliśmy od Boga. Sobotni cykl konferencji zakończył Tadeusz Płużański (historyk, dziennikarz, autor książek o nierozliczonych zbrodniach komunistycznych), który mówił o losach Żołnierzy Wyklętych i o tym, dlaczego powinniśmy mieć ich w pamięci.
Wieczorem uczestnicy Forum wzięli udział w zabawie, której tematem przewodnim było „Wesele" Wyspiańskiego. Przebrani na ludowo czy inteligencko, tańczyli w rytm tradycyjnych tańców polskich przy akompaniamencie Kapeli Brodów. Z pewnością taka forma zabawy była nie lada wezwaniem, bo taniec w rytmie oberka czy krakowiaka wymaga wielu sił, ale przynosi też wiele radości.
Niedziela rozpoczęła się również mszą świętą w kościele Najświętszego Zbawiciela, którą uświetniła oprawa chóru i orkiestry Skautów Europy. Tego dnia uczestnicy Forum wzięli udział jeszcze w dwóch konferencjach. Podczas pierwszej z nich Gabriele Kuby (niemiecka socjolog) mówiła o zagrożeniu seksualizacji najmłodszych, o spustoszeniach, jakie przyniosła rewolucja seksualna oraz nadziei na zmianę zgubnych tendencji, jaką pokłada w młodym pokoleniu. W drugiej konferencji Anna i Janusz Wardakowie mówili o tym, jak dobrze przygotować się do przeżywania miłości małżeńskiej i dzielili się radością z licznego potomstwa (spodziewają się dziewiątego dziecka).
Forum zakończył apel, podczas którego uczestnicy podziękowali organizatorom za wysiłek i trud włożony w organizację Forum Młodych 2013. Warto zaznaczyć, że jednym z uczestników Forum był ks. Marian Sedlaczek – syn Stanisława Sedlaczka, jednego z założycieli harcerstwa, Harcmistrza Rzeczypospolitej, pierwszego naczelnika Harcerstwa Polskiego (Hufców Polskich).
Z pewnością Forum Młodych to ważne wydarzenie w życiu całego stowarzyszenia. Podobnie jak w ubiegłych latach dało możliwość przemyślenia wielu kwestii ważnych dla współczesnej młodzieży. Pozostaje mieć nadzieję, że przyniesie dobre owoce wśród uczestników również w codziennej pracy nad sobą oraz zachęci do jeszcze bardziej czynnego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, nie tylko w ramach stowarzyszenia.
Jerzy Żochowski HR